OM MIG

Jag är sibbobo, magister i samhällsvetenskap, journalist, företagare och mamma.

Jag är också kommunalfullmäktig och ordförande i de grönas fullmäktigegrupp.

Efter att ha producerat TV-program - det senaste Voimala på TV1 - har jag arbetat som redaktör för ledarartiklar i Iltalehti och kolumnist.

Det goda livets politik är viktig för mig. I dess kärna är varje människas oöverlåtbara värde och en livsstil som respekterar naturen.

Världens gång sysselsättar mig både som jobb och som hobby. Jag läser mycket, men långtrågik prosa tenderar att bli på hälft. Jag stryker hellre byk eller springer ut på länk.

Goethe säger, att "inget är värdefullare än denna dag".

Skarpt tänkt. Utgående från detta enkla livsråd byggs framtidens värdefulla dagar.

 

VALTEMAN

Det goda livets politik är att Finland bibehålls och utvecklas som en civiliserad stat.

Grundskolan behöver till stöd en klar och jämlik finansiering. Statens uppgift är att se till att skillnaderna i värderingen av skolor mellan rika och fattiga kommmuner inte fortsätter.

Kärnan i Rundradions offentliga service skall hållas klar. Tryggande av kulturen, bildningen, förmedlingen av fakta och inhemskt kvalitetsdrama är uppgift nummer ett, inte konkurrens med kommersiella mediehus.

För gammal, för ung, för högutbildad eller för lågutbildad. Finland reser sig inte genom kategorisering av människorna. En grundinkomst är en rättvis lösning, som inte lamslår, utan uppmuntrar till arbete.

Finlands ekologiska fotspår är det 15:de största i världen. Hållbar tillväxt byggs inte genom konsumtion, utan genom att ta vara på den värld vi ännu har.

OTA YHTEYTTÄ:
marketta.mattila@sipoo.fi