Ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä.
-Gandhi

Maailman muuttaminen lähtee tavallisten ihmisten arkisista valinnoista, mutta yhtä tärkeitä ovat poliittiset teot, joilla vaikutetaan rakenteisiin.

Tämän pitäisi näkyä vastuuna.

Nyt jos koska on kyettävä purkamaan politiikkaa hiertävä paradoksi - hektinen aika altistaa etsimään näennäisiä pikaratkaisuja, mutta ilmastonmuutoksen kokoista ja nopeaa reagointia edellyttävää ongelmaa ratkotaan edelleen luvattoman hitaasti.

Eduskuntavaalit 2019 Suomessa ovat ilmastovaalit, mutta samalla ne ovat kaivoslakivaalit, koulutusvaalit ja sote-vaalit.

Käytännön ongelmat huutavat ratkaisuja, joista osa voitaisiinkin tehdä nopeasti faktojen perusteella, mutta päätöksiä ei pidä silti tehdä huutoäänestyksellä tai pelkän arkijärjen varassa.

Monimutkaisessa maailmassa syy- ja seuraussuhteiden ymmärtäminen vaatii punnittua ja tutkittua tietoa. Suomessa on tiedeyhteisön ja tutkijoiden arvonpalautuksen aika.

Poliitikon tärkein tehtävä ei ole toimia konsulenttina, joka kaivaa repusta korjaussarjan pulmaan kuin pulmaan.

Paljon tärkeämpää on, millaista arvomaailmaa poliitikko edustaa ja mitkä päämäärät hän asettaa yhteisten asioiden ajajana päällimmäiseksi.

On etsittävä kestäviä ratkaisuja, jotka palvelevat inhimillistä kehitystä ja viime kädessä elämää koko maapallon mittakaavassa. Ytimessä on  sivistyspääoman varaan rakentuva demokratia, joka kunnioittaa ihmisten yhdenvertaisuutta ja eläinten ja luonnon itseisarvoa.