Teemat

Hyvän elämän politiikkaa on, että Suomi säilyy ja kehittyy sivistysvaltiona.

Kestävä hyvinvointi on vastuuta ihmisistä, eläimistä ja maapallosta. Kestävää kasvua ei rakenneta kuluttamalla, vaan säästämällä se maailma, mikä meillä vielä on.

Sosiaalinen yhdenvertaisuus on valistuneen demokratian pohja, joka rakennetaan varhaislapsuudessa. Lasten oikeudet ovat avainasemassa - tuki perheille, ylisukupolvisen köyhyyden torjuminen, yhtäläinen oikeus laadukkaseen varhaiskasvatukseen.

Sote-uudistuksen päämäärä -  terveyserojen kaventaminen, palvelujen saatavuus ja säästöt - ei toteudu markkinoiden ehdoilla, vaan viisaalla vastuulla ja nykyistä monikanavaisuutta purkaen.  Yritykset ja järjestöt ovat arvokas lisä julkista sosiaali- terveydenhuoltoa.

Innovaatioita syntyy yhteiskunnassa, jossa koulutuksen, tieteen ja kulttuurin arvostus pysyy vankkana. Se tarkoittaa, että tiede-instituutiota ei valjasteta talouskasvun hevoseksi perustutkimuksen kustannuksella.

Prosenttiperiaate kunniaan. On aika nostaa taiteen ja kulttuurin rahoitus prosenttiin myös valtion budjetista.